Species with Images

This page provides a complete list to taxa that have images. Use the controls below to browse and search for images by family, genus, or species.
Browse by Family
Browse by Genus
Browse by Species
A|B|C|D|E|F|G|H
I|J|K|L|M|N|O|P|Q
R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Scientific Name Search
Image Copyright Policy
Image Contributors
Image Search

Select a species to access available images

Actinote anteas
Adelpha basiloides
Adelpha cocala
Adelpha cytherea
Adelpha demialba
Adelpha fessonia
Adelpha heraclea
Adelpha iphiclus
Adelpha lycorias melanthe
Adelpha melanthe
Adelpha phiclus
Adelpha serpa
Adelpha tracta
Agraulis vanillae
Agrias amydon
Aides dysoni
Anartia amathea
Anartia fatima
Anartia jatrophae
Ancyluris inca
Anteos clorinde
Anteos maerula
Anteos menippe
Anteros carausius
Anthanassa ardys
Anthanassa drusilla
Anthanassa tulcis
Anthoptus epictetus
Antigonus erosus
Aphrissa boisduvalii
Aphrissa statira
Appias drucilla
Arawacus dumenilii
Arawacus togorna
Arcas cypria
Archaeoprepona demophon
Archonias brassolis
Ascia monuste
Astraptes alardus
Astraptes fulgerator
Astraptes talus
Astraptes tucuti
Autochton longipennis
Autochton neis
Battus lycidas
Battus polydamas
Biblis hyperia
Brassolis isthmia
Brevianta hyas
Bungalotis erythus
Bungalotis quadratum
Caligo atreus
Caligo illioneus
Caligo telamonius
Caligo telamonius memnon
Callicore astarte
Callicore brome
Callicore lyca
Callicore pitheas
Callimormus juventus
Calpodes ethlius
Calycopis isobeon
Calycopis orcillula
Capucina patula
Caria mantinea
Castilia ofella
Catasticta teutila
Catasticta theresa
Catonephele mexicana
Catonephele numilia
Catonephele orites
Celaenorrhinus fritzgaertneri
Cephise nuspesez
Charis hermodora
Chioides catillus
Chlosyne erodyle
Chlosyne hippodrome
Chlosyne janais
Chlosyne lacinia
Chlosyne melanarge
Chlosyne narva
Cissia confusa
Cissia gomezi
Cissia hermes
Cissia pompilia
Cissia similis
Cissia themis
Cithaerias pireta
Cogia calchas
Colobura dirce
Consul electra
Consul fabius
Copaeodes minima
Cupido comyntas
Cyanophrys herodotus
Cynthia virginiensis
Danaus eresimus
Danaus gilippus
Danaus gilippus thersippus
Danaus plexippus
Diaethria astala
Diaethria marchalii
Dione juno
Dione moneta
Dircenna klugii
Dismorphia amphione
Dismorphia theucharila
Dismorphia zathoe
Dryadula phaetusa
Dryas iulia
Dulcedo polita
Dynamine postverta
Dynamine tithia
Dynastor darius
Ectima erycinoides
Ectima rectifascia
Ectima thecla
Elbella dulcinea
Emesis aurimna
Emesis lucinda
Epiphile adrasta
Episcada salvinia
Eresia clio
Eryphanis automedon
Eryphanis polyxena
Eueides isabella
Eumaeus godartii
Eunica caelina
Eunica malvina
Euptoieta hegesia
Euptychia westwoodi
Eurema agave
Eurema albula
Eurema daira
Eurema dina
Eurema elathea
Eurema mexicana
Eurema nise
Eurema salome
Eurybia lycisca
Eurybia unxia
Eurytides philolaus
Evenus regalis
Fountainea halice
Ganyra josephina
Gorgythion begga
Greta annette
Greta oto
Haetera macleannania
Hamadryas amphinome
Hamadryas arinome
Hamadryas februa
Hamadryas feronia
Hamadryas guatemalena
Hamadryas iphthime
Heliconius charithonia
Heliconius cydno
Heliconius cydno chioneus
Heliconius doris
Heliconius erato
Heliconius erato hydara
Heliconius erato petiverana
Heliconius hecale
Heliconius hecalesia
Heliconius hewitsoni
Heliconius ismenius
Heliconius melpomene
Heliconius sapho
Heliconius sara
Heliopetes alana
Heliopetes arsalte
Hemiargus ceraunus
Heraclides astyalus
Heraclides cresphontes
Heraclides thoas
Hermeuptychia harmonia
Hermeuptychia hermes
Historis acheronta
Historis odius
Hypanartia dione
Hypanartia kefersteini
Hypanartia lethe
Hypna clytemnestra
Itaballia demophile
Itaballia pandosia
Ithomia diasia
Ithomia heraldica
Janatella leucodesma
Juditha molpe
Junonia coenia
Junonia evarete
Junonia genoveva
Laothus barajo
Laparus doris
Lasaia pseudomeris
Leptophobia aripa
Leptophobia caesia
Leptotes cassius
Leucochimona lepida
Libytheana carinenta
Limnas pixe
Lycorea cleobaea
Lycorea halia
Lymanopoda euopis
Macrosoma conifera
Macrosoma heliconiaria
Macrosoma hyacinthina
Macrosoma rubedinaria
Macrosoma tipulata
Magneuptychia libye
Manataria hercyna
Marpesia berania
Marpesia chiron
Marpesia iole
Marpesia marcella
Marpesia merops
Marpesia petreus
Mechanitis polymnia
Mechanitis polymnia isthmia
Megeuptychia antonoe
Melanis cephise
Melanis electron
Melanis pixe
Melete lycimnia
Melinaea lilis
Mesosemia asa
Mesosemia carissima
Mesosemia grandis
Mesosemia telegone
Methona confusa
Mimoides ilus
Morpho helenor
Morpho helenor marinita
Morpho menelaus
Morpho peleides
Myscelia cyaniris
Mysoria amra
Mysoria barcastus
Nica flavilla
Nymphidium azanoides
Nymphidium onaeum
Oenomaus ortygnus
Oleria paula
Oleria rubescens
Oleria vicina
Opsiphanes cassina
Orses cynisca
Oxeoschistus cothon
Paches loxus
Pachyneuria licisca
Panthiades bathildis
Panthiades bitias
Panthiades phaleros
Papilio anchisiades
Papilio androgeus
Papilio polyxenes
Papilio thoas
Papilio torquatus
Parcella amarynthina
Pareuptychia ocirrhoe
Parides erithalion
Parides eurimedes
Parides montezuma
Parides panares
Parides photinus
Passova gellias
Pedaliodes dejecta
Pereute charops
Perichares philetes
Phanus marshallii
Philaethria dido
Phocides metrodorus
Phocides polybius
Phoebis argante
Phoebis philea
Phoebis sennae
Pierella helvetia
Pierella helvina
Pierella lena
Pierella luna
Pieriballia mandela
Precis evarte
Prepona omphale
Prisopus berosus
Pronophila timanthes
Pseudolycaena damo
Pseudolycaena marsyas
Pterographium elegans
Pyrgus communis
Pyrgus orcus
Pyrisitia nise
Pyrrhogyra neaerea
Pyrrhogyra otolais
Pyrrhopyge pseudophidias
Quadrus cerialis
Quadrus contubernalis
Rekoa palegon
Rhetus arcius
Rhetus periander
Ridens mephitis
Satyrotaygetis satyrina
Scada zibia
Selenophanes josephus
Siderone galanthis
Siproeta stelenes
Smyrna blomfildia
Sostrata bifasciata
Spathilepia clonius
Strymon bazochii
Strymon ziba
Symmachia rubina
Synapte malitiosa
Taygetis andromeda
Taygetis leuctra
Taygetis thamyra
Tegosa anieta
Temenis laothoe
Thisbe irenea
Tigridia acesta
Timochares trifasciata
Tithorea tarricina
Tmolus cydrara
Urbanus belli
Urbanus chalco
Urbanus dorantes
Urbanus procne
Urbanus proteus
Urbanus simplicius
Urbanus teleus
Vanessa cardui
Vanessa virginiensis
Viola scandens
Viola stipularis
Xenophanes tryxus
Zaretis ellops
Zaretis itys