Sepioteuthis sepioidea (Blainville, 1823)  
Family: Loliginidae
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
meganebarber  
Sepioteuthis sepioidea image
carmelo_lopez  
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
meganebarber  
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image