Sepioteuthis sepioidea (Blainville, 1823)  
Family: Loliginidae
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
meganebarber  
Sepioteuthis sepioidea image
carmelo_lopez  
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
Sepioteuthis sepioidea image
meganebarber  
Sepioteuthis sepioidea image