Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham.  
Family: Theaceae
Manglillo,  more...
[Ternstroemia standleyana Kobuski]
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Andrés Hernández  
Ternstroemia tepezapote image
Ternstroemia tepezapote image
Nefertaris Daguerre  
Ternstroemia tepezapote image
Ternstroemia tepezapote image
Nefertaris Daguerre