Psychotria horizontalis Sw.  
Family: Rubiaceae
Cafecillo
Psychotria horizontalis image
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Nefertaris Daguerre  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Nefertaris Daguerre  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton  
Psychotria horizontalis image
Steven Paton