Myrcia zetekiana (Standl.) B. Holst  
Family: Myrtaceae
[Aulomyrcia zetekiana (Standl.) Amshoff]
Myrcia zetekiana image
Andrés Hernández  
Myrcia zetekiana image
Andrés Hernández  
Myrcia zetekiana image
Andrés Hernández  
Myrcia zetekiana image
Andrés Hernández  
Myrcia zetekiana image
Andrés Hernández  
Myrcia zetekiana image
Steven Paton  
Myrcia zetekiana image
Steven Paton  
Myrcia zetekiana image
Steven Paton  
Myrcia zetekiana image
Myrcia zetekiana image
Steven Paton