Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg.  
Family: Apocynaceae
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Mesechites trifidus image
Nefertaris Daguerre  
Mesechites trifidus image
María Stapf  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Carmen Galdames  
Mesechites trifidus image
Nefertaris Daguerre  
Mesechites trifidus image
María Stapf  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Carmen Galdames  
Mesechites trifidus image
María Stapf  
Mesechites trifidus image
Steven Paton  
Mesechites trifidus image
Steven Paton