Mendoncia retusa Turrill  
Family: Acanthaceae
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton  
Mendoncia retusa image
Steven Paton