Entadopsis polystachya (L.) Britton  
Family: Fabaceae
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Andrés Hernández  
Entadopsis polystachya image
Steven Paton  
Entadopsis polystachya image
Steven Paton  
Entadopsis polystachya image
Steven Paton