Dipteryx oleifera Benth.  
Family: Fabaceae
almendro de montaña,  more...
Dipteryx oleifera image
Andrés Hernández  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Nefertaris Daguerre  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Nefertaris Daguerre  
Dipteryx oleifera image
Steven Paton  
Dipteryx oleifera image
Dipteryx oleifera image