Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston  
Family: Lomariopsidaceae
Bolbitis nicotianifolia image